پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات است که برای دسترسی آسان ، مدیریت و به روز رسانی سازماندهی شده است. داده های موجود در آن به صورت اساسی است و بنابراین قبل از استفاده نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر و یا پردازش دارد.
پایگاه دانش یک مخزن است که معمولاً برای ذخیره پاسخ به سوالات یا راه حل مشکلات استفاده می شود که امکان جستجوی سریع ، بازیابی و استفاده مجدد را ، چه توسط پرسنل و چه مستقیماً توسط افرادی که به پشتیبانی نیاز دارند ، می دهد. یک مثال خوب سرویس دانش محور (KCS) است. مطالب موجود در پایگاه دانش کاملاً توسعه یافته و آماده استفاده هستند.

مقایسه

 پایگاه دانش  پایگاه داده
پایگاه دانش ممکن است شامل حقایق مبهم باشد.

پایگاه داده شامل حقایق مبهم نیست.

پایگاه دانش شامل روابط پیچیده تری بین حقایق است. پایگاه داده شامل رابطه پیچیده تر بین حقایق نیست.
این سیستم ها دقیق و سازگار هستند. این سیستم ها گاهی سازگار نیستند.
سیستم های پایگاه دانش قابل اعتماد هستند. سیستم های پایگاه داده قابل اعتماد نیستند
برای به روز رسانی پایگاه دانش ، دانش تخصصی حوزه مورد نیاز است. برای به روز رسانی پایگاه های داده به یک متخصص پایگاه داده نیاز است
این سیستم ها سودآور هستند. این سیستم ها گاهی سوددهی ندارند.
 

موارد استفاده :

پایگاه داده غالبا برای سیستم های نرم افزاری مورد نیاز هستند  در حالی که پایگاه دانش پایگاهیست برای استنتاج و بیشتر برای علومی مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده میشود.