چرا پایگاه داده ها مفید هستند و چه زمانی از آنها استفاده می شود.

پایگاه های داده در بسیاری از سناریوهای مختلف برای ذخیره داده ها مفید هستند. معمولاً استفاده از پایگاه داده در مواقعی که مجموعه های مختلف داده باید به هم متصل شوند ، مانند:

 • دانش آموزان یک مدرسه و نمرات آنها
 • سوابق مشتری و اطلاعات فروش
 • سوابق بیماران و پزشکان
 • معاملات بین حسابهای مختلف بانکی
 • مالیات دهندگان و پرداخت مالیات بر درآمد

سه مزیت اصلی پایگاه داده ها نسبت به سایر سیستم های ساده تر ذخیره اطلاعات (مانند فایل های متنی و صفحات گسترده) دسترسی ، صداقت و امنیت است.

 

دسترسی

دسترسی به این معناست که داده ها در اختیار کاربران قرار گیرد.
پایگاه داده ها از دسترسی خوب به داده ها پشتیبانی می کنند زیرا:

 • حجم زیادی از داده ها را می توان در یک مکان ذخیره کرد
 • چندین کاربر می توانند داده ها را همزمان بخوانند و تغییر دهند
 • پایگاه های داده قابل جستجو و مرتب سازی هستند ، بنابراین داده های مورد نیاز شما را می توان سریع و آسان یافت
 • ساختار داده ها قابل توسعه است و با تغییر الزامات می توان آنها را تغییر داد

 

صداقت

پایگاه های داده می توانند اطمینان حاصل کنند که داده های موجود در آنها صحیح است یا یکپارچگی دارد.
برای اطمینان از یکپارچگی پایگاه داده ، هر تغییر یا معامله باید با مجموعه ای از قوانین معروف به ACID مطابقت داشته باشد:

 • اتمی بودن (Atomicity): هنگام تغییر داده ها در پایگاه داده ، اگر قسمتی از تغییر ناموفق باشد ، کل تغییر شکست می خورد و داده ها مانند قبل از تغییر باقی می مانند. این از ایجاد رکوردهای جزئی جلوگیری می کند
 • سازگاری: قبل از تغییر داده ها در پایگاه داده ، باید بر اساس مجموعه ای از قوانین اعتبارسنجی شود
 • ایزوله سازی: پایگاه های داده اجازه چندین تغییر همزمان را می دهند ، اما هر تغییر از سایرین جدا است
 • دوام: هنگامی که تغییری ایجاد شد ، داده ها حتی در صورت خرابی سیستم ایمن هستند

علاوه بر این ، پایگاه های داده دارای مکانیزم هایی برای پشتیبان گیری ، توزیع و افزونگی هستند تا اطمینان حاصل شود که داده ها از بین نمی روند.

 

امنیت

در حالی که دسترسی به فایل های متنی یا صفحات گسترده می تواند ایمن باشد ، اما هنگامی که شخصی به یک فایل دسترسی پیدا کرد ، به تمام داده های موجود در آن فایل دسترسی دارد. پایگاه های داده را می توان بسیار امن کرد ، و این شامل توانایی دسترسی به بخش های خاصی از پایگاه داده و نه دیگران است.
پایگاه های داده اجازه می دهد تا دسترسی کنترل شود و به کاربران اجازه می دهد امتیازات متفاوتی داشته باشند: به عنوان مثال ، برخی از کاربران ممکن است بتوانند داده ها را بخوانند ، اما اجازه تغییر دادنشان را ندارند.
همچنین می توان داده ها را به گونه ای تقسیم بندی کرد که کاربران فقط به قسمت های خاصی دسترسی داشته باشند: به عنوان مثال ، یک کاربر ممکن است بتواند نام و آدرس کارمندی را بخواند ، اما اطلاعات حقوق و دستمزد خود را نخواند.