زماني فرا مي رسد كه هارد ديسك يا ساير وسايل ذخيره سازي بايد پاك شود تا بتوان از آن مجدداً استفاده ، فروش يا اهدا كرد. بهترین روش برای پاک کردن داده ها ، تصمیمی است که باید گرفته شود. دو گزینه اصلی در ویندوز برای پاک کردن داده ها وجود دارد: Quick Format و Full Format.

 

 

روشهای format کردن

quick format  برای سرعت بخشیدن به فرمت قالب بندی درایو است که سکتور های بد بررسی نمی شود. هرکسی که به هارد دیسک یا دستگاه ذخیره سازی نگاه کند ، هیچ داده ای نمی بیند و تصور می کند که درایو پاک شده است. متأسفانه ، فایلها در واقع هنوز وجود دارند و می توان حجم را دوباره ایجاد کرد تا دوباره به فایلها دسترسی پیدا کنید.

full format یک مرحله اضافی را اجرا می کند که هارد دیسک را برای هر بخش بدی بررسی می کند. این بررسی چیزی است که باعث می شود فرمت کامل بیشتر از یک قالب سریع طول بکشد. متأسفانه ، مانند فرمت سریع ، فایلها هنوز وجود دارند و می توان حجم را برای دسترسی مجدد دوباره ایجاد کرد.

اگر قصد استفاده مجدد از درایو را دارید و کار می کند ، یک قالب سریع مناسب است زیرا شما هنوز مالک آن هستید. اگر فکر می کنید درایو مشکل دارد ، یک فرمت کامل گزینه خوبی است تا مطمئن شوید هیچ مشکلی در درایو وجود ندارد.

اگر می خواهید درایو را بفروشید یا اهدا کنید و اطلاعات حساسی روی درایو وجود دارد ، توصیه می کنیم تمام اطلاعات روی هارد را به طور ایمن (full format) پاک کنید.